Monthly Archives: Novembre 2016

Projecte El fons de la mar.

Estàndard

Aquest curs hem encetat el projecte El fons de la mar.

Els nins i nines de quart ens varen ajudar molt a aclarir molts de dubtes que teníem respecte als éssers vius i els diferents regnes que hi ha. 

Ara nosaltres tenim molta feina per fer. Vàrem  decidir començar pel regne animal i pels animals vertebrats.

Per grups cooperatius hem començat la recerca d’informació. 

Anuncis